Kontakty

Dotykačka Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie; wpisana pod numerem KRS: 0000701022 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Siedziba: Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Biuro: Iwicka 1, 00-735 Warszawa
REGON: 368504764
NIP: 5272823899
NIP UE: PL5272823899

Formularz kontaktowy